Kliima täitmine

KLIIMA TÄITMINE (KONDITSIONEERIDE TÄITMINE), REMONT JA HOOLDUS

 

Soovitame, auto kliimaseadet hooldada iga aasta, et tagada kliimaseadme tõrgeteta töö. 

Enamik kliimaseadme rikkeid tulenevad seadme vähesest kasutamisest, mitte liigkasutamisest.

Konditsioneeri regulaarsel kasutamisel, tarbib süsteem nn jahutusvedelikku, mis on kliimaseadmes sisalduv keemiline lahus. See vedelik toimib aga määrdeõlina, mis levib üle kogu süsteemi ning aitab kõikidel elementidel korralikult töötada. Talvel, kui konditsioneeri ei kasutata, võib vedelikus sisalduv määrdeaine hakata sadestuma ning kevadel või suvel, kui kliimaseade taas kasutusele võetakse, ei oma jahutusaine enam soovitud toimet. Just siis hakkavad avalduma rikked.

Teine faktor, mis konditsioneeri ohustab, on niiskus. Kasutamata süsteem on kasvulavaks bakteritele ja seentele. Kuigi me ei näe neid, tunneme kindlasti nende halba lõhna, kui kliimaseadme pärast pikka aega jälle sisse lülitame. See ei pruugi olla rike sõna kõige kitsamas tähenduses, kuid seente ja bakterite sissehingamises ei ole midagi tervislikku ega meeldivat. Positiivseks võib lugeda vaid asjaolu, et see meenutab juhile konditsioneeri ülevaaatuse vajalikkust. Kliimaseadme desinfitseerimine on kindlasti osa sellest.


Kliimaseadme täitmisel teeme järgmised tööd:

  • Vana külmaaine ja õli eemaldamine süsteemist.
  • Vaakumiga niiskuse eemaldamine süsteemist.
  • Uue õli, värvaine (lekete leidmiseks) ja külmaaine lisamine.
  • UV lambiga lekete kontroll.

Enamustel sõiduautodel läheb kliimasüsteemi alla 1 kg külmaainet.

 

Omame kliimatööde teostamiseks vastavat väljaõpet.