Bridgestone Laiendatud Garantii

LISAGARANTIIKAMPAANIA BRIDGESTONE JA FIRESTONE REHVIDE JAOKS

 

Kui ostja soovib osaleda Lisagarantiikampaanias, siis on ta kohustatud soetama 4 Bridgestone’i või Firestone’i rehvi, seejuures tuleb soetatud rehvikomplekt paigaldada www.tirespot.ee esinduses Roheline 74,Pärnu.

Ostudokumendil peab olema näha Rehvide nimetus, eraldi positsioonina peab olema osutatud rehvide paigaldamine (montaaž).

Lisagarantii saamiseks peab ostja soetatud Bridgestone’i või Firestone’i rehvikomplekti registreerima 14 päeva jooksul, alates rehvide soetuskuupäevast, veebilehe https://www.passionbridgestone.eu/ee/ jaotises „Registreerimine”.

Ostu registreerimine on kohustuslik, osalemaks Lisagarantiikampaanias. Registreerimata ost ei osale Lisagarantiikampaanias. Üks isik võib veebilehel https://www.passionbridgestone.eu/ee/ registreerida piiramatul arvul rehvikomplekte. Ostu registreerimine on kohustuslik, osalemaks Laiendatud Garantiikampaanias.

Registreerimisvormis tuleb osutada:

• Eesnimi, perekonnanimi

• e-posti aadress

• Ostu tõendava dokumendi number

• Sõiduki riiklik numbrimärk

Mitteregistreeritud ost ei osale Laiendatud Garantiikampaanias.

Garantii jõustub alates rehvide ostukupäevast. Ostu tõendavad dokumendid (ostutšekk, ostukviitung, saateleht) tuleb alles hoida. Ostu tüendav dokument (ostutšekk, ostukviitung, saateleht) ning registreerimistaotlus on kohustuslikud, osalemaks Laiendatud Garantiikampaanias. Üks isik võib registreerida piiramatul arvul rehvikomplekte, iga komplekti puhul tuleb registreerida vastav ostudokument. Garantiikampaania ajal vahetatakse 1 (üks) rehv välja või remonditakse kahjustuse puhul ainult 1 (üks) kord